Reisvoorwaarden

CHAMPAGNEWEEKENDS 2023 – 2024
champagne-reizen.nl is een activiteit van JTM Event Service. Wij zijn u graag van dienst als boeker en aanspreekpunt voor deze reis. Deelname is uitsluitend voorbehouden aan personen van 18 jaar en ouder.
UW RESERVERING
Gelieve voor elke passagier in uw reisgezelschap de gevraagde gegevens in te vullen op het boekingsformulier. Gebruik indien nodig meerdere formulieren. Na ontvangst van uw boeking sturen wij u een bevestiging met factuur en vragen wij om een aanbetaling van €75,= per persoon. Indien u korter dan 6 weken voor vertrek boekt, geldt dat het gehele factuurbedrag direct dient te worden betaald.
Het eventuele restantbedrag van uw factuur dient 6 weken voor vertrek te zijn voldaan, waarna u uw reisdocumenten en nadere informatie zult ontvangen. Wanneer uw reissom 6 weken voor vertrek niet voldaan is, behouden wij ons het recht voor om uw boeking als geannuleerd te beschouwen en gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden.
PRIJSWIJZIGINGEN
Indien noodzakelijk kan de uiteindelijke reissom worden aangepast. Hierbij valt te denken aan veranderingen in de vervoerskosten door onverwacht hoge stijgingen van de brandstofprijzen of andere toeslagen voortvloeiend uit het contract tussen het vervoersbedrijf en ons, verhoging van de BTW-tarieven of andere door de overheid opgelegde maatregelen.
ANNULERINGSVOORWAARDEN
Annulering voor uzelf en/of een passagier uit uw reisgezelschap kan uitsluitend door de contactpersoon worden gedaan en dient schriftelijk te gebeuren.
Het tijdstip voor vertrek waarop de schriftelijke annulering wordt ontvangen, bepaalt de hoogte van de annuleringskosten, zoals hieronder aangegeven in een percentage van de reissom:
·         Langer dan 6 weken voor vertrek: de volledige aanbetaling
·         Langer dan 22 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom
·         Langer dan 15 dagen voor vertrek: 75% van de totale reissom
·         14 dagen of korter voor vertrek: 100% van de totale reissom
Indien u genoodzaakt bent te annuleren kunt u de boeking, na een schriftelijke melding, overdragen aan een derde partij die voldoet aan de vereisten voor deelname aan deze reis. Indien noodzakelijk zullen wij (een deel van) de aanbetaling inhouden voor gemaakte administratiekosten.
PASPOORT & VISA
Alle deelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het bezitten van een op de reisdata geldig paspoort of ID kaart en eventueel vereiste visa.
REISVERZEKERING
Wij raden u ten zeerste aan om goed verzekerd op reis te gaan. In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor adequate dekking in geval u uw reis op medische gronden dient te onderbreken en repatriëring met spoed noodzakelijk is.
Houdt u er rekening mee dat u te allen tijde zelf aansprakelijk bent voor uw bagage en andere persoonlijke eigendommen.
ANNULERING VAN DE REIS
De prijsstelling van deze trip is gebaseerd op een minimum aantal deelnemers. Als dit minimumaantal 6 weken voor vertrek nog niet bereikt is, zijn wij genoodzaakt om de reis te annuleren, waarna restitutie zal plaatsvinden van de door u reeds betaalde bedragen, dan wel een voorstel zal volgen voor het betalen van een toeslag om de genoemde reis alsnog doorgang te laten vinden, afhankelijk van de wens van de deelnemers.